مشاغل بر اساس هزینه

پر هزینه

فروشنده ی فروشگاه پلاسکو

این شغل نکته ی کاربردی خاصی ندارد اما هرچه فرد از وسایل با کیفیت تر، متنوع تر و با قیمت مناسب استفاده کند فروش…

متوسط

کانال کش ساختمان یا کانال کولر کشی

هر فرد کانال کش، در مکان های مختلف و ساختمان های مختلف، مشغول به کار می شود.اما یک محل کار اصلی برای آنها مشخص است…

کم هزینه