خانه

$۸۰۰۰۰
80 ترفند افزایش فروش اینترنتی

۸۰ ترفند افزایش فروش اینترنتی

See more...


مشاغل مختلف بر اساس سرمایه لازم جهت راه اندازی کسب و کار

پر هزینه

متوسط

کم هزینه

مشاغل آزاد

استارتاپ ها

مشاغل خانگی

مشاغل اداری

برخی از مشاغل

مکانیکی یا تعمیر ماشین

بازار کار این شغل در تمامی شرایط خوب میباشد و فرصت شغلی با افزایش مهارت در زمینه های مختلف مکانیکی بوجود می آید.مکانیکی یا تعمیر ماشین

کتابفروشی و کتاب فروش

میزان در آمد تقریبی در این شغل بین ۱/۵ میلیو تا ۵ میلیون تومان است ولی در حال حاضر بسیار در آمد کمی دارد. کتابفروشی و کتاب فروش