مرور رده

مشاغل آزاد

کتابفروشی و کتاب فروش

میزان در آمد تقریبی در این شغل بین ۱/۵ میلیو تا ۵ میلیون تومان است ولی در حال حاضر بسیار در آمد کمی دارد. کتابفروشی…

سنگ کار

افراد علاقه مند به این شغل، افراد کوشا و توانا، افراد آشنا با این شغل، افراد خوش سلیقه، دقیق و متمرکز،خوش سلیقه و…

مربی کونگ فو

این شغل چالش اساسی و مهمی ایجاد نمی کند، اما گاهی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی حین ورزش و همچنین نکات مذکور توسط…