مرور برچسب

پرورش گیاه لوفا

پرورش گیاه لوفا

گیاه لوفا برای از بین برن جوش و کک و مک بسیار مفید است و همچنین برای از بین برن چین و چروک های بدن است.بذر گیاه…