مرور برچسب

پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین

اتاق یا زمینی که بلدرچین را پرورش داده می شود باید راه ورود هیچ کند حشرات موذی را نداشته باشد زیرا این حشرات…