مرور برچسب

پرستار مامایی

پرستار

فرصت های شغلی زیادی برای شغل پرستاری وجود دارد که موجب گسترش و رونق بازار کار می شود.افراد می توانند به دو صورت…

پرستار مامایی

در این شغل رعایت نکات ایمنی و بهداستی بسیار حائز اهمیت است.وقت شناسی و توجه به زمان مصرف دارو و تزریقات، اهمیت…