مرور برچسب

موج بافی

موج بافی

موج بافی هم اینک به صورت خود بافت انجام می شود یعنی بافنده های این پارچه معمولا برای خود و یا خانواده خود موج می…