مرور برچسب

معرفی شغل کابینت سازی

کابینت ساز

حداقل سرمایه لازم برای فردی که می خواهد از صفر شروع کند، حداقل ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است. (بدون درنظر گرفتن مکان)