مرور برچسب

عکاسی

عکاس مدلینگ و اسپورت

میزان در آمد در این شغل زیاد نیست و بستگی به مراجعه کننده ها دارد.اما به طور معمول حدودا ۵ تا ۸ میلیون تومان می…

عکاس طبیعت

این شغل به سرمایه ای حدود ۵۰ میلیون و بیشتر برای تهیه ی دوربین های بسیار حرفه ای نیاز دارد،اما در برخی مواقع فرد…

عکاس تبلیغاتی

دوربین اصلی ترین وسیله ی مورد نیاز این فرد است تا بتواند عکس های با کیفیت از سوژه ی مورد نظر بگیرد.در طول کار فرد…