مرور برچسب

عکاسی تبلیغاتی

عکاس مدلینگ و اسپورت

میزان در آمد در این شغل زیاد نیست و بستگی به مراجعه کننده ها دارد.اما به طور معمول حدودا ۵ تا ۸ میلیون تومان می…

عکاس تبلیغاتی

دوربین اصلی ترین وسیله ی مورد نیاز این فرد است تا بتواند عکس های با کیفیت از سوژه ی مورد نظر بگیرد.در طول کار فرد…