مرور برچسب

شغل پرورش گیاه

پرورش آلوئه ورا

این گیاه علاوه بر محیط خانه باید محیط بیرون نیست برای آن فراهم باشد و برای پرورش این گیاه بهتر است در ساعاتی از…

پرورش گیاه لوفا

گیاه لوفا برای از بین برن جوش و کک و مک بسیار مفید است و همچنین برای از بین برن چین و چروک های بدن است.بذر گیاه…