مرور برچسب

شغل معاونت مهد کودک

معاون مهد کودک

افراد علاقه مند به برقراری ارتباط با کودکان، دقیق، جدی، خوش برخورد، صبور، قاطع، متدبر و دارای روابط اجتماعی قوی و…