مرور برچسب

درآمد مامایی

پرستار مامایی

در این شغل رعایت نکات ایمنی و بهداستی بسیار حائز اهمیت است.وقت شناسی و توجه به زمان مصرف دارو و تزریقات، اهمیت…