مرور برچسب

خیاطی

خیاطی زنانه با عشق

افراد در این شغل به دوخت و دوز لباس و پوشاک مشغول خواهند بود و با استفاده از پارچه به تولید انواع پوشاک می پردازند.…