مرور برچسب

ابریشم بافی

ابریشم بافی

فردی که قصد بافندگی در این زمینه را دارد باید توجه داشته باشد که بهتر است در زمینه خیاطی مهارت لازم را داشته باشد