مزرعه گردشگری و هتل نمک

مزرعه گردشگری و هتل نمک
مناسبات زندگی مدرن و ماشینی شدن زندگی که اکثر انسان ها درگیر آن هستند نظم طبیعی و تعادل زندگی بشر را برهم زده است
و زنگی هارا به یک روزمرگی بیمار گونه مبتلا کرده است.
ترافیک وشلوغی، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و… استرس های گوناگون ومشکلاتی را برای انسان ها به وجود می آورد
که در این میان زندگی شهری برای کم شدن این معضلات راهکاری به وجود آورده استبه نام اوقات فراغت؛
مفهومی که بعد از ماشینی شدن و فشارهای روانی این زندگی مدرن و فشارهای روانی بعد از آن به وجود آمده است.

مزرعه گردشگری و هتل نمک،مزرعه گردشگری خورشید

اولین مزرعه گردشگری ایران که گردشگران خود را به انواع واقسام کارهای روستایی و کشاورزی طی یک الی سه روز مشغول می کند.
در این مزرعه کار های مفرحی از جمله خوراک دادن به حیوانات،تراکتور سواری، شیر دوشی،
در آغوش گرفتن حیوانات اهلی و اقامت در اتاق های نمک هتل نمکی از جمله فعالیت های شاد این مزرعه است
که گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است.
این مزرعه گردشگری با فعالیت هایی که دارد قصد دارد گردشگران خود را به طبیعت نزدیک تر کند
و طعم لذت یک زندگی روستایی به آنها بچشاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.